Eğitim Başvuru

BAŞVURU, DEĞERLENDİRME ve KAYIT

Bu SEP Eğitimi’nin ilk modülü 27 Ocak – 1 Şubat 2017 tarihlerinde yapılacaktır.

Kimler katılabilir ? Ruhsağlığı çalışanlarına yönelik bu eğitim, travma ve yoğun stres konusunda iyileştirici, önleyici, rehabilitatif çalışmalar yapan meslek gruplarına da sınırlı şekilde açıktır. Katılımcılar arasında çoğunlukla psikolog, psikolojik danışman, psikiyatrist, psikoterapist, sanat ve dans/hareket terapisti, aile terapisti, EMDR terapisti, doktor, sağlık personeli, sosyal hizmet görevlisi, ergoterapist, beden terapisti, masaj ve fizik tedavi uzmanı, ve ilgili alanlardaki yüksek lisans öğrencileri bulunmaktadır. Katılımcıların en az lisans düzeyinde psikopatoloji dersi almış olmaları tercih edilmektedir.

Katılımcıların meslek alanlarında travma veya yoğun stres etkisindeki bireyler ile bir süredir aktif çalışıyor olmaları beklenmektedir. Böylece eğitimde öğrenilecek teknikleri hemen uygulayıp geliştirme imkanı bulacaklardır. Katılımcıların profesyonel uygulama alanlarına entegre edebilecekleri bu yaklaşım, uygulamalarına ekleyebilecekleri yeni teknikler de getirmektedir.

Bu eğitim sadece kişisel gelişim deneyimi arayışında olan veya aktif profesyonel uygulama deneyimi olmayan kişiler için uygun değildir.

! Eğitime katılmak için Somatik Deneyimleme Giriş Semineri`ne katılmış olmak gerekmektedir.

Eğitim Ücreti

Erken Başvuru: 7 Kasım 2016’ya kadar başvuru yapan ve onay sonrası ön ödemesini gerçekleştiren katılımcılar için her bir modül ücreti 850.- Euro’dur (veya güncel kur ile Türk Lirası karşılığı).

Geç Başvuru: 7 Kasım 2016 sonrasında yapılan başvurular için sadece ilk modül ücreti 950.- Euro’dur (veya güncel kur ile Türk Lirası karşılığı). Devam eden modüllerin ücretleri 850.- Euro’dur.

Bireysel ve süpervizyon seansı saat ücreti 65.-Euro’dur ve seans veren kişiye ödenir.

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (‘BÜMED’), Rumelihisarüstü-Bebek, İstanbul.

Başvuru ve kayıt süreci

Erken başvuru süreci en geç 7 Kasım 2016`ya kadar geçerlidir.

· Başvuru ve değerlendirme süreci eğitim kontenjanı dolana kadar (en geç 19 Aralık 2016 olmak üzere) eş zamanlı devam edecektir. Kontenjan sınırlılığı nedeni ile erken başvuru yapanların katılım hakkı kazanma ihtimalleri daha yüksektir.

· Her bir başvuru kendi özelinde değerlendirilmekte, eğitmenler, kıdemli asistan ve Türkiye Somatik Deneyimleme Eğitimleri Koordinatörlüğünden oluşan kurul tarafından incelenmekte, gerektiğinde mülakat yapılmaktadır (*).

· Başvurunuz onaylandıktan sonra kaydınızı kesinleştirmek için ‘Ön Kayıt Ücreti’ olan 250.-Euro veya karşılığı TL’yi bildirilen banka hesabına 17 Kasım 2016 tarihine kadar yatırmanız gerekmektedir (**).

Başvuru için gerekenler

1- SEP-basvuru-formu (eksiksiz doldurulmuş)

2 – Güncel bir özgeçmiç (CV- Cirriculum Vitae)

3 – Aşağıdaki Somatik Deneyimleme (Somatic Experiencing®) Uzmanlık Eğitimi Bilgilendirme-Sözleşmesi‘nin eğitim kayıt sırasında imzalanması zorunlu olduğu için dikkatlice incelenmesi.

Başvurusu onaylanan adayların kayıt süreci:

Başvurular tarafımıza ulaştıkça değerlendirilecek ve  eğitime katılması onaylanacak adaylara bildirimde bulunulacaktır. Kesin kayıt için başvurusu onaylanan adayların  17 Kasım 2016 tarihine kadar Euro 250.- karşılığı Türk Lirasını ‘ön kayıt ücreti’ olarak bildirilecek banka hesap numarasına yatırmaları ve dekontu yukarıdaki e-psota adresine iletmeleri gerekmektedir (**) .

Birinci modül ücretinden kayıt ücreti düşüldükten sonra kalan miktarın ise  eğitim öncesinde belirlenecek tarihe kadar yatırmaları gerekmektedir.

Sorularınız ve başvurularınız için:

Türkiye Somatik Deneyimleme Eğitimleri

Eğitim Koordinatörü: Didem Çaylak

Eğitim Sorumlusu: Burcu Buğu

Email: somatikdeneyim@gmail

* Başvurular eğitmenler, kıdemli asistan ve eğitim koordinatörü tarafından her katılımcının durumu ayrı ayrı gözönüne alınarak değerlendirilecektir. Başvurular için verilen tüm bilgiler kesinlikle gizli tutulacaktır.  Kısıtlı sayıda kontenjan olduğu için değerlendirmeler başvuru sırası gözetilerek yapılacaktır. Türkiye Somatik Deneyimleme Eğitimleri, Avrupa Somatik Deneyimleme Derneği (“European Associtation of Somatic Experiencing “, “EASE”) kural ve prensiplerine göre katılımcının başvurusunu kabul veya reddetme hakkına sahiptir.
** Eğitime katılımınız onaylandıktan sonra eğitim başlangıcından 30 gün öncesine kadar katılımınızı  Eğitim Koordinatörlüğü’ne yazılı olarak bildirerek iptal etmeniz durumunda, ödemiş olduğunuz ön kayıt ücretinin %50’si kesilerek kalan miktar tarafınıza iade edilir. Eğitime 30 günden daha az süre kaldığında katılımınızı iptal etmeniz durumunda, ön kayıt ücreti iade edilmez.  Eğitim başladıktan sonra eğitimie devam etmememe durumunuzda yatırılan modül ücreti  iade edilmez.
Türkiye Somatik Deneyimleme Eğitimleri, Somatik Deneyimleme Uygulayıcı Eğitimi’nin, Başlangıç Modülünü iptal ve/veya erteleme hakkına sahiptir ve böyle bir durumda sizi en kısa sürede bilgilendirecektir. Eğitimin iptali durumunda ödenmiş olan ön kayıt ücreti tarafınıza iade edilebilir ya da onayınızla ileri tarihte düzenlenecek olan yeni eğitim programına transfer edilebilir. Türkiye Somatik Deneyimleme Eğitimleri, eğitimin iptali nedeni ile ortaya çıkabilecek olan bireysel masraflardan (iş, havayolu ve otel rezervasyonları iptali gibi) sorumlu değildir.