Eğitmenler ve Asistanlar

Eğitmenler :

SET-UrsulaUrsula Furstwenwald Danimarka Psikologlar Derneği tarafından onaylı bir psikolog, psikoterapist ve psikotravmatolojisttir. Somatik Deneyimleme uygulayıcısı ve eğitmenidir. Danimarka ve Yunanistan`daki Somatik Deneyimleme eğitimlerinin organizatörüdür ve Danimarka Somatik Deneyimleme Uygulayıcıları Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 1993-2003 yıllarında travmatize olmuş göçmenler için kurulmuş bir merkezde ileri derecede travmatize olmuş göçmenlerle çalışmıştır. Sistemik Aile terapisi gibi çeşitli alanlarda da eğitim almıştır. 2006 ve 2007’de uluslararası bir ekiple Hindistan Tamil Nadu’da tsunami mağdurlarına SD uygulmalarında, bölgede çalışan uzmanların ve STK’ların eğitiminde görev almıştır. 2013 Şubat ve 2014 Ocak aylarında Sri Lanka göçmen kamplarında benzer bir çalışmada yer almıştır.

SET-ArielAriel Giarretto (MS, LMFT) Psikolojik Danışmanlık alanında ileri düzey akademik dereceleri bulunan son derece tecrübeli,  beden odaklı bir terapisttir. Giarretto, Somatik Deneyimleme temellerine dayalı travma iyileştirme: erken gelişim, bağ kurma ve doğum öncesi yaşam konusunda uzmanlasmıştır. Giarretto, Peter Levine’in Somatik Deneyimleme Profesyonel Eğitim programının uluslararası eğitim fakültesinin kıdemli üyelerindendir. Onbir yıl boyunca Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde, Big Sur’da bulunan Esalen Enstitütüsünde seminer ve gurup lideri, somatik deneyimleme terapisti: beden terapisi ekibi üyesi gibi bir çok görevi üstlenmiştir. Kaza anında ilk müdahaleci eğitimi de almış olan Giaretto, Ventana Wilderness’da bulunan medikal ilk yardim servisinin bir üyesi olarak da görev almıştır. Ray Castellino’nun Doğum Öncesi ve Doğum Terapisi Eğitimi mezunudur ve Castellino’ yu kendi kariyeri üzerinde çok derin etkileri olan hocası ve rehberi olarak tanımlar. Giaretto ilk olarak doğum asistanı eğitim almış ve 50’nin üzerinde doğuma katılmıştır. San Francisco bölgesinde yaşayan Giarretto köpeklere çok düşkündür.

fac_selvamRaja Selvam, PhD, Peter Levine tarafından geliştirilen Somatik Deneyimleme (SD) profesyonel travma eğitimi programlarında kıdemli bir eğitmen ve Entegre Somatik Psikoterapi (Integral Somatic Psychotherapy, ISP) yaklaşımının kurucusudur. Tecrübeli klinisyenlere yönelik olarak geliştirilmiş üst düzey bir eğitim olan ISP, tüm psikolojik süreçlere beden, enerji ve bilincin entegre edilmesini içeren gelişmiş bir yaklaşımdır. Raja’nın eklektik yaklaşımı, Postüral Entegrasyon, Biodinamik Kraniosakral Terapi (veya Bedensel Denge Terapisi), Kutuplaşma (Polarite) Terapisi, Reich Terapisinin beden psikoterapisi sistemleri, Bioenerji, Bodynamic Analizi, Jungian ve Artetipsel Psikoloji, Nesne İlişkileri ve Kişilerarası Psikanaliz Ekolleri, Somatik Deneyimleme (SD), Afektif Nörobilim, Kuantum Fiziği, ve Hindistan’a ait manevi bir gelenek olan Advaita Vedanta üzerinde şekillenmiştir. Raja’nın Hindistan’da tsunami sonrası hayatta kalan bireylerdeki travma semptomlarının tedavisi üzerine yazdığı makale, 2008 yılının Eylül ayında Traumatology dergisinde yayınlanmıştır. Jung ve Bilinç, 2013 sonbaharında psikanalitik psikoloji dergisi olan Spring’te yayınlanmıştır. Raja Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda, Belçika, Danimarka, Rusya, İtalya, İsrail, Hindistan, Sri Lanka, Hong Kong, Çin ve Brezilya’da eğitimler vermektedir. Halen Kuzey Sri Lanka’daki savaş mağdurlarıyla ve Hindistan’ın Mumbai şehrindeki dezavantajlı gruplarla çalışan ruh sağlığı uzmanlarının bedensel psikoterapi ve travma tedavisi uygulamalarındaki uzmanlığını arttırmaya yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

SE-GomesSoniaSonia Gomes, PhD  Having accumulated more than 30 years of work in the field of Clinical Psychology/Body Orientation Sonia Gômes has a PhD in Clinical Psychology. She has additional degrees in Structural Rolfing® and Rolfing Movement.

Sonia is an SE International Faculty Member teaching the SE Professional Training in Brazil, Europe, the US and Asia. She has also designed and currently teaches training programs that are complementary to the SE training. Sonia is the Director of the European Educational Committee for candidate SE trainers, and is also Director for International and National Affairs and a founder member of the Brazilian SE Association (ABT – Associação Brasileira do Trauma).

Eğitim Asistantları :

SEA-Lida-pic

 

Lida Ruiter Eğitim ve sosyal hizmetler mezunu olan Ruiter, kariyerine yaşlı ve düşkünler konusunda uzmanlaşmaya yoğunlaştığı sosyal hizmet sorumlusu olarak başlamıştır. Yaklaşık 10 yıl süren bir iş tecrübesinden sonra yüksek lisans yapmış ve supervizörlüğün yanı sıra, aynı alanda profesyonellerin eğitmenliğini üstlenmiştir. Kariyerinin ikinci yarısında bireylere ve gruplara kişisel gelişim ve terapi konusunda danışmanlık vermeye odaklanmıştır. 1990 yılından beri kendine özgü özel pratiğini uygulamaktadır. Lida ayni zamanda Core-energectics (beden egzersizi), naturopathy (SNG), Snowlion Center School’da iyileştirme ve Somatik Deneyimleme konularında eğitim almıştır. Ruiter’in çalışmalarının ve uzmanlığının çok önemli bir kısmı, kişilerin sahip olduğu bireysel iyileşme gücünü ortaya çıkartmak üzerine kurulmuştur.

INSPIRE_Didem

 

Didem Çaylak  2007 yılından beri Somatik Deneyimleme Uygulayıcısı (‘Somatic Experiencing Practitioner’, ‘SEP’)’ dır. Çaylak, Amerika’daki Somatic Experiencing Trauma Institute (‘SETI’) ve Avrupa’daki European Associtation of Somatic Experiencing (‘EASE’) kurumları tarafından onaylanan Uzman Somatik Deneyimleme Sertifika Eğitimlerinin her seviyesinde asistanlık yapma ve bireysel seans verme akreditasyonuna sahiptir. Somatik Deneyimleme yaklaşımının  “Bağ Kurma ve İlişki Dinamikleri”, “Karakter Yapıları ve Çözümlemeleri”, “Kişilik Bozuklukları”, “Utanç ve Suçluluk Duygusu”, “Fiziksel ve Cinsel Taciz”, “ Travma ve Ruhsallık” konularındaki ileri seviye eğitimlerini de tamamlamıştır. Bu kurumun Avrupa`daki eğitim ve seminerlerinde asistanlık yapmaktadır. Çaylak aynı zamanda Somatik Deneyimleme Eğitimi’nin Türkiye Koordinatörü’dür. Bu yaklaşıma gönül vermiş bir kişi olarak SEP Uzmanlık Eğitimini Türkiye’ye getirmek için 2008 yılından itibaren tanıtım seminerleri düzenlemektedir. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Klinik Psikoloji bölümü Yetişkin Yüksek Lisans programını tamamlamış ve aynı üniversitenin Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde iki yıl staj yapmıştır.

 

ekran-resmi-2016-10-20-18-06-15

 

Doris Wehrli Yetkili bir klinik psikolog (MSc) ve onaylı bir psikoterapisttir. Analitik psikoloji, Jungian psikoloji, psikodinamik, hümanistik, deneyim ve beden odaklı psikoterapi eğitimleri almıştır. Sistemik psikoterapi, hipnoterapi, ego-durumları terapisi ve EMDR süpervizyonu vermektedir.

Somatik Deneyimleme kıdemli asistanı ve süpervizördür. İsviçre, Almanya, Avusturya, Güney Afrika ve Hong Kong’ta düzenlenen profesyonel Somatik Deneyimleme Eğitimleri’ne katkıda bulunmuştur. 30 senedir İsviçre’nin Zürih şehrinde özel ofisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Buna ek olarak, bir psikiyatri kliniğinde psikoterapi bölümünün başında yer almakta, Zürih Sanat Üniversitesi’nde psikolojik destek sunmakta ve ilkyardım psikoloğu olarak farklı kuruluşlara kriz müdahale dönemlerinde destek vermektedir.

SE-A-Dorothea

 

Dorothea Rahm Yetişkinlerle çalışan bir klinik psikolog, süpervizör ve psikoterapisttir. Rahm, psikanalizin yanı sıra, davranışsal, psikodinamik, entegratif ve gestalt terapisi yaklaşımlarında eğitim sahibidir. Kendisi 18 yıl, çocuklarla bir hastanenin çocuk ve ergen psikiyatri kliniğinde ve aynı zamanda okullarda grup terapisti olarak çalışmıştır.  Doktora çalışmasını gurup terapisi alanında yazmıştır. Almanya, Avusturya ve İsviçre’de esnek dayanıklılık (‘resiliency’), öz-dengelenme (‘self-regulation’), mentalizasyon ve erken bağlanma konularında eğitmenlik ve çocuklarla grup terapisi çalışmaları yapmaktadır. Akademik alanda yazdığı birçok makale ve 3 kitabı bulunmaktadır. Kendisi 66 yaşında, evli, 3 evlat ve 6 torun sahibidir.

 sarah

Sarah Cornish İş hayatına Kuzey Londra’daki özel bir sanat okulunda İngilizce ve Drama öğretmeni olarak başlamıştır. 3 yıl sonra eğitimden iş dünyasına atılır ve önce Londra’da sonra da New York’ta küçük bir danışmanlık merkezinde çalışır. New York’taki 6 senesinde, lisanslı Masaj Terapisti ve New School N.Y.’da Alternatif Terapiler öğrencisi olur. Amerika’dan İtalya’ya geçişinde “iyileştirme” alanında önce Cranio Sacral Terapi (3 sene) ve ardından Somatik Deneyimleme (3 sene) ile devam etmiştir. İki yıl önce Almanya’da Bodynamics eğitimini (3 sene) kendine daha fazla araç, metot ve teknik katarak bitirmiştir. Şimdi, Erken Çocukluk Çağı Gelişim Travması konusunda Londra’da çalışmaktadır. Danışanlarının daha keyifli ve dengeli bir hayat yaşamalarına yardımcı olmaktır. Yaklaşımı, 35 yıllık beden ve zihin sağlığını keşfetme ve ona erişimi onarma üzerindeki deneyimine dayanır.

isis

 

Isis Christensen 2009 yılından beri SD, 2014’ten beri NARM asistanlığı yapmaktadır. Yüksek lisansını 1986’da Psikoloji üzerine yapmıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra Entegratif Dans ve Dışavurumcu terapist olarak Münih’te; Bio-dynamic Cranio eğitiminde ise Poona, Köln ve
Hamburg’ta çalışmıştır. Sistemik Aile Dizimi Eğitimini ise Köln’de almıştır. 2005 yılında, Larry Heller ve Raja Selvam’ın eşliğinde SD eğitimine başlamıştır. Kariyerine Larry Heller ile birlikte NARM eğitimi ve karakter yapıları; Raja Selvam ile birlikte prenatal/ perinatal travma ve ISP eğitimi; Diane Pool Heller ile birlikte istismar ve ilişkisel dinamikler; Margret Marcher ile birlikte Bodynamic eğitimi; Peter Levine ile birlikte diaframlar ve kazalar; Kathy Kaine ile birlikte de erken dönem travmaları ve dokunma üzerine çalışmıştır.

naama

 

Naama Igra 2005-2008 yılları arasında İsrail Psikanaliz Topluluğu’nda psikoterapist olarak çalıştı. 2012 yılında tamamladığı Somatik Deneyimleme Eğitimi’ne, asistan ve süpervizör olarak devam etti. Psikolog olarak çalıştığı okullarda çocuk ve gençlerle psikoterapi, aile terapisi ve ebeveyn danışmanlığı yapmakla beraber ADHD ve Öğrenme Bozukluğu gibi özel eğitim gruplarıyla da çalışmıştır. Bunların yanı sıra, Krize Müdahale Takımı’nda yer almıştır. Klinik uygulamada Psikodinamik terapi, BDT, Beden-zihin terapisi ve Somatik Deneyimleme gibi birçok farklı yönelimin tekniklerini bir arada kullanmaktadır. İsrail Psikologlar Birliği, İsrail Hipnoz Birliği ve İsrail Nöropsikanaliz Forumu üyesidir. 1993’ten beri özel bir klinikte hem çocuklarla hem de yetişkinlerle çalışmaktadır.

SEA-Gısela

 

Gisela Beneke Almanya Somatik Deneyimleme Birliği üyesidir. Yaklaşık 12 yıl kadar başta acil servis bolümü olmak üzere hastanelerde hemşire olarak calıştıktan sonra fizyoterapist ve alternatif tip uygulayıcısı ünvanlarını almıştır. Polarity ve Craniosacral Terapi’nin de aralarında olduğu bir çok beden odaklı holistik terapi konusunda uzmanlığa sahiptir. Beneke halen Freiburg’da kendi özel pratiğini uygulamaktadır. Çalışmalarının özünde   SD ve travma temelli hastalıklar yer almaktadır. SD’nin etkinliği ve yaygın kullanım alanı konusunda son derece inançlı olan Beneke düzenli ve yoğun bir şekilde SD eğitimlerinde asistan olarak yer almaktadır. 2005 yılından beri Danimarka ve Almanya’da bir çok eğitimde asistanlık yapmıştır. Güney Asya’da yaşanan tsunaminin ardından 2006 ve 2007 yıllarında uluslararası SD uzmanlarından oluşan bir ekibin üyesi olarak Güney Hindistan’da afet bölgelerinde çalışmalara katılmıştır. 2013 yılında Qigong egitmeni olduktan sonra travmaya mazur kalanlarla yaptığı çalışmalarda söz konusu Qigong tekniğini de ek olarak uygulamaktadır.

 

SEA-Cristina

 

Cristina Jonsson İsveç Somatik Deneyimleme Derneği’nin aktif bir üyesidir. Yaklaşık 40 senedir hemşire olarak sürdürdüğü çalışmaları çoğunlukla yoğun bakım, anestezi, ağrı tedavisi ve liderlik alanlarında yoğunlaşmıştır. Halen başhemşire ve hastanelerde ayakta tedavi gören hastalara palyatif bakım alanında uzmanlaşmış hemşire ekiplerinin ve tıp doktorlarının şefi olarak çalışmaktadır.

SD ile ilk tanışması bir ağrı kliniğindeki 15 yıllık çalışma hayatı esnasında olmuştur. Hastalarında çok fazla travma öyküsü keşfetmelerinin üzerine,  süpervizörlerinin teşvikleri sayesinde SD’ye ilgi duymaya ve öğrenmeye başlamışlardır. SD Uygulayıcı eğitimini 2007`de Danimarka’da tamamlamıştır. 2010 senesinden beri Norveç ve İsveç’te SD uygulayıcı eğitimlerinde asistanlık yapmakta ve her düzeyde bireysel terapi ve bireysel vaka süpervizyonları vermektedir. Cristina, İsviçre Karlstad’da özel ofisinde de çalışmalarını sürdürmektedir.