2. SEP Eğitimi ve Tarihleri

Somatik Deneyimleme Uygulayıcı (‘Somatic Experiencing® Practitioner’, ‘SEP’) Eğitimi 

İleri Seviye (Üçüncü Yıl) 2. Modül tarihleri güncellenmiştir, bilginize!!!

SEP eğitiminin toplamı 3 düzeydedir, her düzey 6 gün süren 2’şer modülden ve toplam olarak 36 eğitim günü katılımından oluşur. Yarı zamanlı ve yoğun bir yapıdaki eğitim yaklaşık 2.5 yıllık bir süreyi kapsar.   Eğitim dili Ingilizce olup, Türkçe’ye ardıl çeviri yapılacaktır.

     Yeni SEP Eğitimi: Eğitim Programı ve Tarihleri (*)                 

Başlangıç Düzeyi (İlk Yıl) :    27 Ocak – 1 Şubat 2017  ve  8 – 13 Haziran 2017

72 saat Eğitim                               Eğitmen: Ariel Giarretto

5 saat Bireysel Seans

4 saat Vaka Süpervizyonu

Orta Seviye (İkinci Yıl) :         2 – 7  Şubat 2018  ve  21 – 26 Haziran 2018

72 saat Eğitim                                Eğitmen: Ariel Giarretto

5 saat Bireysel Seans

6 saat Vaka Süpervizyonu

İleri Seviye (Üçüncü Yıl) :      7 – 12 Ocak 2019 ve 13 – 18 Mayıs 2019

72 saat Eğitim                                       Eğitmen: Dr. Sonia Gomes

5 saat Bireysel Seans

8 saat Vaka Süpervizyonu

Toplam  SEP

Toplamı 216 saatten oluşan Eğitim

15 saat Bireysel Seans

18 saat Vaka Süpervizyonu                                                

(*):  Tarihlerde değişiklikler olabilir.

Asistanlar: Lida Ruiter, Didem Çaylak, Gisela Beneke, Dorothea Rahm, Cristina Jonsson, Doris Wehrli

SOMATİK DENEYİMLEME UZMANLIK EĞİTİMİ : 

Dr. Peter Levine tarafından geliştirilmiş Somatik Deneyimleme (‘Somatic Experiencing®’ veya ‘SE’), travmaların yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmaya yönelik, kısa süreli, beden merkezli psikobiyolojik bir yaklaşımdır.

Somatik Deneyimleme Uzmanlık Eğitimi, A.B.D.’de kurulmuş olan Somatik Deneyimleme Travma Enstitüsü (‘Somatic Experiencing Trauma Institute’ veya `SETI`) tarafından resmen tanınmaktadır. Eğitimin başarıyla tamamlanması durumunda SETI imzalı Somatik Deneyimleme Uygulayıcısı Sertifikası (‘Somatic Experiencing® Practictioner Certificate’ veya ‘SEP’ Certificate) verilmektedir. Sertifika alma koşulları ile ilgili bilgiler ileride paylaşılmıştır.

Somatik Deneyimleme eğitim programları Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Birleşik Krallık , Güney Amerika, Güney Afrika, Asya ve Orta Doğu’da olmak üzere şu an 21 ülkede verilmektedir.

Egitim, travma alanında çalışan ya da travma geçiren insanlara destek olmak isteyen meslek gruplarına açıktır. Katımlımcılar arasında çoğunlukla psikologlar, psikolojik danışmanlar, psikiyatristler, psikoterapistler, sanat terapistleri, EMDR terapistleri, doktorlar, hemşireler, acil yardım personeli, sosyal hizmet görevlileri, sivil toplum kuruluşu çalısanları, beden terapistleri, masaj ve fizik tedavi uzmanları bulunmaktadır.

Uzmanlık alanınızı zenginleştirmek, travma ve travmanın insan bedenine olan etkileri hakkında daha derinlemesine  bilgi sahibi olmak: danışanlarınıza son derece etkin ve  aynı zamanda bir o kadar duyarlı bir yolla travma terapisi uygulamanın stratejilerini öğrenmeyi arzuluyorsanız bu eğitim sizin için idealdir.

Yarı zamanlı ve yoğun bir yapıya sahip olan eğitim yaklaşık 2.5 yıllık bir süreyi kapsar. Her eğitim yılı 6 gün süren 2’şer modülden ve toplam olarak 36 eğitim günü katılımından oluşur. Eğitimin, uzun bir zaman dilimine yayılması katımcıların yeni öğrendikleri bilgi ve becerileri hem kişisel hem de profesyonel düzeyde sağlamlaştırabilmeleri ve pratiğe dökebilmeleri adına planlanmıştır. Katılımcılar bu süre içinde becerilerini gözetim ve denetim altında (süpervizörlük) uygulama imkanının yanı sıra kişisel seanslarla da pekiştirme fırsatını bulacaklardır.

Egitim; temelinde nörofizyolojide yer alan travma teorisi ve travmanın iyileştirici esaslarının kapsamlı ve derin bir şekilde anlaşılmasına ve değerlendirilmesine odaklanır. Katılımcılar: doğamızdan gelen hayatta kalma tepkilerimiz, kaynak bulma becerileri, Steven Porges’in Polyvogal Teorisi, eşleşme dinamikleri ve bedende hissedilen duyumlarla çalışma imkanı bulacak ve benzeri konu başlıkları hakkında derinlemesine bir eğitim alacaklardır.

SE, bedendeki duyumların farkındalığa geçirilmesi ve takibi ile travmada bedende oluşan savunma tepkilerinin tamamlanması, biriken travma enerjisinin çözülmesi, sinir sisteminin kendini dengeleme kapasitesinin yeniden kazanılması ile çalışır.

Katılımcılar danışanları ile rezonans ve uyum içinde, uygun hızda karşılıklı bir iletişime girme becerileri edinecek, bedenin nörofizyolojisiyle  uyumlu olan son derece etkin ve duyarlı olan psikoterapötik ve beden odaklı  stratejiler kullanmayı öğrenmenin yanı sıra destekleyici dokunma tekniklerini de öğreneceklerdir.

Katılımcılar, eğitim sürecinde  yapılan pratiğe yönelik çalışmalar sayesinde ileride klinik ortamlarda bilgi ve becerilerini güvenli ve etkili bir şekilde uygulayabilecek hale geleceklerdir.

Pratiğe dönük bu beceriler Somatik Deneyimleme Travma Kurumu (‘SETI’)’nun resmen onayladığı SE uygulayıcısı asistanların süpervizörlüğü ve katılımcıların kendi deneyimleri, gözlem ve keşifleri ile iyice güçlenecektir. Katılımcılar her eğitimde öğrendikleri beceri ve kavramları halihazırdaki uzmanlık alanlarına da kolaylıkla birleştirebileceklerdir. Katılımcılar kendi aralarında oluşturacakları çalışma guruplarında eğitim modülleri arasındaki süreçte birbirlerine bireysel seans vererek ve öğrenilen bilgileri tekrar ederek öğrenimlerini derinleştirebileceklerdir.

Bütün katılımcıların, bu eğitimin, kişisel gelişim amaçlı olmadığını;  katılan kişilerin uzmanlık alanları kapsamında danışanlarına travma ve ileri derecede kaygı hallerini iyileştirmeye yardımcı olmada kullanılacağının farkında olmaları gerekmektedir. Ancak, eğitimin yoğun bir yapıya sahip olması ve buna ek olarak doğası gereği uygulama odaklı olması nedeniyle katılımcılarımızın bireysel travmalarının eğitim sürecinde tetiklenme olasılığı kuşkusuz katılımcıların kişisel gelişim  sürecinin önemli adımlarından biri olacaktır. Eğitimin verildiği günlerde, kişisel SE seanslarının yanı sıra  ve eğitimde görevli SEP asistanlarının desteği gibi imkanlar sunulacaktır, ancak eğitimler arasındaki dönemlerde dışarıdan desteğe ihtiyaç duyulabilir. Eğitimin biresyel seans gerekliliği bu ihtiyacı da gözönünde tutarak belirlenmiştir.

EĞİTİM PROGRAMI:

Başlangıç Düzeyi

Yılda iki kere yapılan  ve 6 gün süren seminerlerden oluşur.

 • Travmanın fizyolojik temellerinin ve sinir sisteminin travma ile ilgili yapısının araştırılması.
 • Somatik Deneyimleme’nin temel kavramlarının öğrenilmesi.
 • Başa çıkma, kaynakların farkındalığı ve güç kazandırma yöntemlerinin öğrenilmesi.
 • Bedende oluşan sinir sistemi ve duyumlar ile ilgili sinyal ve işaretleri takip etme; titrasyon (küçük parçalar halinde işleme) ve hissedilen duyumlar arasında devamlılık sağlama becerilerinin kazanılması.
 • Savunma yönelimli tepkilerin uyandırılması, tamamlaması ve boşaltılması.
 • İçsel deneyim öğelerinin (‘SIBAM’: ‘Duyum, İmgeleme, Davranış, Etki, Anlam’) ve eşleşme dinamiklerinin (fazla ve az eşleşme) yaratıcı öz-düzenlemenin onarılmasında kullanılması.
 • Travmatik tepkileri tanımlama, normalleştirme ve sabitleme becerilerinin kazanılması.
 • Yeniden travma yaratacak olası durumları ve sahte hafıza kayıtlarını önleme yolları.
 • Korku ve hareketsizliği birbirinden ayırma becerileri.
 • Sağlıklı sınırların  yeniden belirlenmesi ve korunması
 • Topraklanma ve öz-düzenlenme dengelenme becerilerinin kazanılması.
 • Travmanın dönüştürücü niteliklerinin araştırılması.
 • Travma çalısmalarını süregelen terapiyle birleştirmek.
 • Akut ve kronik  belirtilere kısa vadeli çözümler bulmak.

Orta Düzey

Yılda iki kere yapılan ve  6 gün süren seminerlerden oluşur.

 • Travma şokunun farklı kategorileri, nedenleri ve olaylara yaklaşımlarının incelenmesi
 • İleri Düzeyde Şiddetli Geniş Çaplı Travmalar – ameliyatlar, elektrik çarpması, suda boğulma, oksijensiz kalma, yüksek ateş veya ilaç sebepli sanrılar, travmatik doğum, uteroya yapılan invazif tıbbi müdahaleler…
 • Kaçınılamayan Saldırılar – vahşi hayvan saldırıları, tecavüz, savaş hali, bombardımana maruz kalma, fiziksel  şiddet, gasp, ensest, cinsel taciz…
 • Fiziksel Yaralanmalar – ameliyatlar, anestezi, yanma, zehirlenme, hastane tedavileri, bıçaklanma, silah kurşunu ile yaralanma…
 •  Şiddetli Çarpışmalı Kazalar – araba, motor kazaları, düşmeler, kafa travması…
 • Duygusal Travmalar – ciddi ihmal edilme, terk edilme, önemli kayıplar, süregelen taciz durumları…
 • Doğal Afetler – depremler, yangınlar, fırtınalar, seller, yaşadığı doğal ortamdan ve topluluktan sosyal olarak koparılma…
 • Dehşet – özellikle kan içeren bir kazaya, başka bir insanın şiddete maruz kaldığına, öldürüldüğüne, tecavüze uğradığına ya da işkence gördüğüne tanıklık etmek; başka birini öldürmek veya zarar vermek…
 • İşkence ve Töresel Tacizler – savaş sırasında yapılan işkenceler  ve tekrarlanan tecavüzler, toplama kampları ve bazen kişiye uyuşturucu ilaçlar verilerek yapılan sistematik tacizler…
 • Şok travması ve gelişimsel travmanın birbirinden ayrımı

İleri Düzey

Yılda iki kez yapılan ve 6 gün süren seminerlerden oluşur.

 • İlk iki yılın tekrarı ve uygulamaların birleştirilmesi.
 • Nörofizyoloji, Poly-Vagal teorisi (Steven Porges) ve Somatik Deneyimleme.
 • Travmanın çeşitli klinik sendromlarla (kronik yorgunluk, astım, migren, fibromiyalji vb.) olan ilişkilerinin öğrenilmesi.
 • Enerji kuyuları, yatay ve dikey tekniklerin öğrenilmesi.
 • SE teori ve uygulamasını terapistin uzmanlık alanına derinlemesine entegre edilmesi.
 • Travmanın farklı kategorilerinde dokunma ve SE beden çalışmalarının kullanılması.
 • Gözler, eklemler, diyafram ve iç organlar ile çalışma teknikleri.
 • Travma psikofizyolojisinde araştırma tekniklerinin uygulanması.
 • ‘Terapi Sanatı’, tutarlı ve ahenkli çalışma.

SEP SERTİFİKA ALMA KOŞULLARI : 

Eğitim Şartları

SD Uzmanlık Eğitimi 36 gün boyunca sürecek 216 saatlik eğitimden oluşur, eğitim 6 altı günlük modüller halindedir. Bütün eğitim günlerine katılım gerekmektedir. Eğitimde uygulamaya da ağırlıklı yer verilmiştir ve asistanların koçluğunda birseysel seans verme egzersizleri yapılacaktır.

Eğitim süresince katılımcının bir yarım gün veya daha uzun süreli olan devamsızlıkların eğitim modülü başlamadan önce Eğitim Koordinatörüne haber vermesi ve nasıl telafi edileceğinin öğrenmesi gerekmektedir. Telafi SETI (‘Somatic Experiencing Trauma Institute’)’un bu konuda belirlediği kurallara göre yapılır.

Bireysel Seans ve Vaka Süpervizyonu Koşulları

Somatik Deneyimleme Uygulayıcı (SEP) sertifikası almak isteyen adaylar mutlaka belirtildiği şekilde bireysel seanslar ve vaka süpervizyonu almalılardır. Bu seanslar Eğitim Koordinatörü’nün herbir katılımcıya vereceği Katılımcı Seans Defterine kayıt edilecek ve Başlangıç eğitimine başlanan ilk günden itibaren geçerli kredi olarak sayılmaya başlayacaktır. Bireysel Seanslar ve Vaka Süpervizyonları SETI tarafından resmi olarak ilgili düzey için onaylanan asistanlar veya eğitmenlerden alınmalıdır.

Bireysel Seanslar: Toplam 2.5 yıl  süren eğitim boyunca 15 saatlik bireysel seans yapılmalıdır. Bireysel seanslar yaklaşımı kişisel olarak deneyimlememize yönelik, eğitim öncelikli seanslardır.

Vaka Süpervizyonu: 18 saat krediye eşit olan Bireysel ve Grup vaka süpervizyonularını kapsayan çalışmalar 3 yıl içinde tamamlanmalıdır. Bu 18 saatin icinde yer alan 6 saate denk gelen krediler Somatik Deneyimleme Travma Kurumu (‘SETI’)’nda görevli bir eğitimen ile yapılan çalışmalar sonucu verilecektir. Aynı şekilde 4 saatlik kredi ise birebir bireysel görüşme formatında yapılmalıdır.

Bireysel Vaka Süpervizyonları: Vaka Süpervizyonları kapsamında 1 danışmanlık seansı 1 krediye denk gelir. Gerçekleştirilmesi gereken toplam 18 seansın en az 4 tanesi bireysel görüşme şeklinde olmalıdır.

Grup Vaka Süpervizyonları: Genelde 3 ya da daha fazla kişinin atıldığı Grup Vaka Süpervizyonları kapsamında 3 danışmanlık saati 1 krediye denk düşer. Süpervizyon SETI tarafından onaylanmış bir asistan ya da SETI eğitmeni tarafindan yapılabilir ancak her iki şekilde de kredi hesabı bu denkleme göre geçerli sayılacatır.

Bireysel Seans ve Vaka Süpervizyonları eğitim süresince her seviye için belirtildiği sayıda tamamlanmalıdır. Katılımcıların Seans Defterlerinde kayıtlı olacak bu çalışmaların ve katılımcıların gelişiminin takibi kıdemli asistan ve eğitim koordinatörü tarafından yapılacaktır. Katılımcıların bir sonraki seviyeye geçmeden önce gereken süpervizyon ve birysel seanslarını tamamlamaları ve gerektiği durumlarda ek bireysel seans veya süpervizyon almaları istenebilir.

Akran Çalışma Gurubu 

Katılımcıların kendi aralarında akran çalışma gurupları oluşturmaları gerekmektedir.  Böylelikle katılımcılar eğitim modülleri arasındaki süreçte birbirlerine bireysel seans vererek ve öğrenilen bilgileri tekrar ederek öğrenimlerini derinleştirebileceklerdir.  Katılımcılar bu çalışmalar sırasında SEP asistanlarından danışmanlık alabilirler.

Gerekli Okumalar

Baslangıç dönemi eğitimi için Peter A. Levine’ın Türkçe’ye ‘Kaplanı Uyandırmak’ ismiyle çevrilmiş ‘Waking The Tiger’ isimli kitabı.

Eğitimi düzenleyen kurumun her eğitim modülüne başlarken basılı olarak dağıtacağı, ilgili modüle ait kitapçık.

Orta ve ileri düzey eğitmenlerinin eğitim modülleri öncesi göndereceği makaleler.

2. SEP Eğitimi ve Tarihleri” için bir yorum

 1. Merhaba Hicran hanım, ilginiz için teşekkür ederiz. Web sitemiz yenilendi, istediğiniz bilgilere burdan ulaşabilirsiniz. Giriş seminerine katılmamış olduğunuz için bu eğitime katılmanız mümkün gözükmüyor. Genede bir email ile özgeçmişinizi gönderirseniz sizi dğier eğitimlerden haberdar edebiliriz. Saygılarımla.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s